Loại xe và thời hạn bảo hành

26/10/2018 09:10:58

Loại xe và thời hạn bảo hành

Loại xe được cung cấp bởi Honda Việt Nam và được bán từ các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Việt Nam ủy nhiệm.   logo-san-pham

THỜI HẠN BẢO HÀNH  

Thời hạn bảo hành được quy định như sau :  THBH_19_09_12.jpg

 

PrintIn ấn

 

Đang xử lý...

Hỗ trợ trực tuyến